نقد عرفان واره حلقه – دوره مقدماتی

· 1400-01-10

پشتیبان برگزاری این دوره اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان می باشد. لذا از واحد فرق و ادیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان حجت الاسلام اروجی زیدعزه و سایر بزرگوارانی که در این امر ما را یاری نموده اند کمال تشکر را داریم.

معرفی دوره :

عرفان کیهانی یا عرفان حلقه که محصول اندیشه‌های شخصی به نام محمدعلی طاهری است و با نام فرادرمانی هم شناخته می‌شود، یکی از عرفان‌ واره‌ های دوران مدرن است که آسیب‌های روحی، جسمی، اعتقادی و حتّی مالی فراوانی، به برخی از مردم ایران وارد کرده است و به عنوان فعّال‌ترین جَرَیان نوپدید شبه‌معنوی در ایران بیشترین سهم را در جذب افراد، نسبت به رقبای خود دارد.
این فرقه به‌تدریج با ایجاد یک تشکیلات سازماندهی ‌شده در داخل و خارج کشور و با گسترش کمیته‌ها، شوراها، دفاتر و مراکز فراوان به جذب و عضوگیری گسترده‌تری مشغول شد. از این رو در حد توان خود به معرفی این جریان انحرافی می‌پردازیم. امیدواریم این دوره مقدماتی که با استفاده از حجج اسلام امین شمشیری و سعید محمدی زیدعزهما و در حدود 5 ساعت تدوین گردیده، مورد استفاده شما بزرگواران باشد.

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 10 درس‌ها
  • 58 موضوع‌ها
  • 48 آزمون‌ها